Bảo hiểm PTI Vững Tâm An Plus (PTI VTA PLUS)

Nhẹ nỗi lo tài chính khi gặp phải:

 • Tai nạn
 • Dịch bệnh
 • Rủi ro tiêm chủng

Đối tượng ĐƯỢC tham gia bảo hiểm:

 • Công dân Việt Nam.
 • Người nước ngoài sinh sống, làm viêc tại Việt Nam.
 • Từ 1 tuổi đến 70 tuổi.

Đối tượng KHÔNG được tham gia bảo hiểm:

 • Người bị bệnh động kinh, tâm thần, phong.
 • Người bị thương tật vĩnh viễn từ 80% trở lên.
 • Người có kết quả xét nghiệm dương tính với dịch bệnh.

Quyền lợi bảo hiểm do tai nạn (dịch bệnh)

Chương trình bảo hiểm từ 3 tháng - 1 năm
Tổng giá trị quyền lợi lên đến
120.000.000 đ

Thời hạn thông báo và nộp hồ sơ bồi thường

 • Thời hạn thông báo tổn thất cho PTI: 180 ngày kể từ ngày tử vong, xuất viện.
 • Thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường: 01 năm

Thời hạn giải quyết bồi thường

 • 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ